@nodeName

Finansiering av felleskostnader

Finansiering av ubetalte felleskostnader innebærer at boligselskapet får utbetalt summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, på en fastsatt dato hver måned.

Fordeler for boligselskaper og de som bor der:

  • Bedrer boligselskapets økonomi. Styret slipper å sette opp felleskostnadene som følge av at noen andelseiere ikke betaler felleskostnader.
  • Bidrar til økt handlefrihet for boligselskapene. Styret vet til enhver til når inntektene godskrives konto.
  • Styremedlemmer slipper å ta stilling til naboens eventuelle økonomiske problemer.
@nodeName

Sikring av felleskostnader

Sikring øker tryggheten
Sikring av felleskostnader er en ordning hvor andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader, etter nærmere regler. Dersom en andelseier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og vi dekker de uteblitte felleskostnadene som boligselskapet ikke får dekket via salget.

Gir økt trygghet for andelseierne. Andre andelseiere risikerer ikke å måtte legge ut for naboens felleskostnader.

Sikring mot tap av fremtidige felleskostnader gir økt trygghet for borettslaget , trygger borettslagsmodellen som eierform og kan ha en positiv effekt på markedsverdien til boligene i boligselskapet.

Vilkår for sikring

@nodeName

Inkasso

Vi står for innkreving av felleskostnader for boligselskaper forvaltet av flere av de største boligbyggelagene i Norge.

Administrasjon sikrer betaling
Vår kompetanse og erfaring i oppfølging av legalpantekrav sørger for en løsningsgrad på opp mot 100 %. I praksis vil det si at så godt som alle andelseiere gjør opp for seg.

Inkassovirksomhet skjer gjennom eget selskap, Boligbyggelagenes Inkassoforetak AS (BBL Inkasso).

Mer om innkreving og inkasso