Om oss

BBL Finans ble stiftet i 2011 for å sørge for at boligbyggelagene kan tilby boligselskapene sikring mot tap og finansiering av felleskostnader, samt oppfølging og innkreving av disse gjennom Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS og Boligbyggelagenes Inkassoforetak AS. Selskapet overtar risikoen boligselskapet har for manglende dekning av felleskostnader.

Vår visjon

«Trygge boligselskapenes drift og den enkelte boligeiers verdier»

Vår forretningsidé

«Vi leverer tjenester som gir trygghet for at beboer ikke blir skadelidende om noen av beboerne ikke imøtekommer sine økonomiske forpliktelser til boligselskapet.»

Mange av våre kunder har forvaltningstjenester levert av: