Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal felleskostnader til mitt boligselskap betales via BBL Finans?
Felleskostnader faktureres fra boligbyggelaget som forvalter ditt boligselskap og innbetalingene administreres av BBL Finans. Krav som ikke betales innen frist følges opp av BBL Inkasso. Førstegangspurringen som inneholder inkassovarsel sendes fra BBL Inkasso selv om kravet formelt sett ikke er under inkasso før fristen i varselet er passert.
Hvorfor har jeg fått krav?
Saken ligger hos oss fordi det ikke er registrert betaling av opprinnelig krav til ditt boligselskap.
Hva gjelder varselet?
Utsendte varsel fra BBL Inkasso har en kravspesifikasjon på side 2, med oversikt over kravidentifikasjon, opprinnelig hovedstol, rest av hovedstol og opprinnelig forfallsdato. Gjelder varselet skyldig beløp som allerede er betalt, kan det skyldes at innbetalingen(e) er bokført mot et eldre ubetalt krav.
Jeg har betalt kravet, hvorfor får jeg purring?
Er hovedkravet betalt direkte til boligselskap eller boligbyggelag etter at det ble utsendt purring på kravet, skal påløpte gebyr og renter betales innen forfall på varselet. Restsum kan betales med betalingsinformasjon oppgitt i brevet.
Hvorfor har vi mottatt 2 varsel når vi eier leiligheten sammen?
Har kravet medeier(e), må innfordringen mot alle parter gjøres parallelt. Hovedkravet og renter skal kun skal betales èn gang, mens gebyrer og eventuelle salær skal betales av alle parter. I praksis betyr dette at den ene fakturaen skal betales i sin helhet, mens det på medeiers faktura kun skal betales purregebyr/salær.
Hvordan beregnes purregebyret i en purresak?
Purregebyret er 1/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen blir regulert hvert år (kr. 700,- i 2019).
Hvordan beregnes inkassosalæret?
Etter frist i inkassovarsel er utgått vil du motta en betalingsoppfordring. Her blir du belastet et enkelt salær. Salæret avhenger av kravets størrelse. Inkassosalæret beregnes i henhold til satsene i inkassoforskriften.
Er det mulig å utsette forfall på et krav?
Vi er innstilt på å finne den beste løsningen for alle parter. Hvis du viser vilje og evne til å betale, er vi som oftest villig til å inngå avdragsordninger eller finne andre løsninger. Ta kontakt med oss for å finne en løsning som gjør at du kan betale det du skylder.
Er det mulig å dele opp et krav i flere delbetalinger?
Det er mulig å inngå avdragsordning på krav i de fleste saker, avhengig av status på saken. Ta kontakt for å undersøke om dette er mulig. Renter i henhold til gjeldende satser er løpende inntil totalbeløp er innfridd. Dersom det ønskes flere enn fire avdrag, kan det påløpe et avdragssalær på 1,5 ganger inkassosatsen.
Koster det noe å ringe til dere?
Det koster ikke noe ekstra å ringe vårt nummer. Hvis innringer blir belastet noe ekstra skyldes dette forhold med innringers abonnement.
Jeg har motttat krav fra dere, men er uenig. Hva gjør jeg?
Har du mottatt krav fra oss du er uenig i, er det viktig at du fremmer din innsigellse så tidlig som mulig. Når vi mottar innsigelsen fra deg, setter vi saken i bero inntil tvisten er løst. Din innsigelse bør angis skriftlig i brev eller e-post. Oppgi tydelig hvilken sak det gjelder og hva du er uenig i.
KID-nr virker ikke
Vær obs på at eventuell bindestrek på slutten av KID nummeret skal være med. Dersom du benytter nettbrett/mobil opplever noen vanskeligheter med dette. Forsøk å betal fra en PC eller ta kontakt med Kundeservice.
Vil dette medføre betalingsanmerkning?
BBL Inkasso utsteder ikke betalingsanmerkning. Dersom saken går rettslig, registrerer noen tingretter anmerkning.
Jeg har ikke mottatt brevene dere har sendt meg.
Dersom du har flyttet uten å melde fra til boligbyggelaget som forvaltet boligen din, vil brev kunne bli sendt feil. Du er selv ansvarlig for å melde adresseendring. Det holder ikke kun å melde fra til Folkeregisteret.